Kontakt

Logo konferencije za uključiti u prezentaciju

Organizatori

Hrvatska udruga Oracle korisnika - HrOUG  

Ulica hrvatskih branitelja 3, HR-10430 Samobor, Croatia
www.hroug.hr
[email protected]

  Hrvatska udruga Java korisnika - HUJAK

J. Sibeliusa 1, HR-10000 Zagreb, Croatia
www.hujak.hr
[email protected]

Organizacijski odbor konferencije JavaCro

Članovi:

  • mr. sc. Davor Ranković – predsjednik
  • Stjepan Matijašević – potpredsjednik
E-mail [email protected]  /  [email protected]
Telefon

+385 1 300 04 83

+385 91 148 76 78

Fax +385 1 440 00 98
OIB (HrOUG) 33433787070
IBAN (HrOUG) HR1923600001101598667

Programski odbor konferencije JavaCro

Članovi programskog odbora:

  • dr. sc. Branko Mihaljević – predsjednik
  • dr. sc. Leo Mršić – potpredsjednik
  • dr. sc. Aleksander Radovan – član odbora
  • dr. sc. Martin Žagar - član odbora
  • Slavko Žnidarić – član odbora
  • dr. sc. Marin Orlić – član odbora
  • dr. sc. Kristina Marasović – član odbora