Hoće li Java podržavati kod specifičan za hardver?

Track

Tehnologije & rješenja

Datum i vrijeme

ponedjeljak, 16. svibanj 2022., 16:50

Dvorana

Dvorana A

Trajanje

45'

Java je od prvog dana naglašavala prednost neovisnosti o platformi koja omoguæava da se programski kod napiše jednom te izvršava svugdje (engl. write once, run everywhere). S novim inaèicama jezika sve se više omoguæava i drugaèiji pristup na naèin da je moguæe koristiti specifiène instrukcije karakteristiène za odreðene vrste procesora. To otvara napredne moguænosti optimizacije koda èime Java postaje konkurentnija na podruèju performansi s drugim jezicima i tehnologijama. Ova prezentacija æe dati uvid u nove funkcionalnosti i moguænosti Jave 18 vezane uz Vector API suèelje te prikazati razlike u brzini izvoðenja koda koji se izvodi na odreðenim procesorima.

Detalji o predavanju

Način održavanja: Osobno prisustvo
Vrsta: Predavanje
Razina težine: Vrlo detaljno i stručno
Poželjna funkcija slušatelja: Razvojni inženjer ili softverski arhitekt
Grupa aktivnosti: Tehnologije & rješenja

O predavaču